Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishPublikace

Centrum pro regionální rozvoj vydává od podzimu 2011 svůj informační newsletter nazvaný Včera, dnes a zítra, ve kterém představujeme aktuální novinky ze všech okruhů naší činnosti.


2018


2017

2016

Starší číslaZpravodaj IROP vydáváný Ministerstvem pro místní rozvoj

2019


2018

2017

2016Publikace vydané MMR k novému programovému období:

Centrum pro regionální rozvoj spolupracovalo na vydávání informačního čtvrtletníku IOP pod lupou. Jednotlivá čísla si lze přečíst nebo stáhnout na stránkách Fondy Evropské unie - aktuální čísla, archiv.

Revitalizace sídlišť - publikace se zabývá realizovanými projekty na revitalizaci městských sídlišť, k dispozici je elektronicky i tištěná, v případně zájmu kontaktujte Centrum nebo MMR.

Úspěšné projekty Integrovaného operačního programu - katalog 25 úspěšných projektů realizovaných za podpory z programu IOP (vydáno 2015)

Významné projekty podpořené z fondů EU v České republice ve fotografiích (vydáno 2015)

Výsledky intervencí ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti dosažené v tematických oblastech v letech 2007-2013 (vydáno 2014)

Jak (ne)udržet výsledky projektu - publikace upozorňuje na možná úskalí spojená s udržitelností projektu, k dispozici pouze elektronicky.

Projekt v kostce (.pdf, 4,21 MB) - publikace o možnostech financování projektů a projektovém managementu vůbec, k dispozici pouze elektronicky.

Ukázka elektronického E-newsletteru

Z hlavní stránky se můžete přihlásit k pravidelnému odběru elektronického newsleteru. Ukázku naleznete zde.

 Plakát - skládačka specializace pracovišť.