Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishProjekty

Tato stránka představí některé zajímavé projekty, které byly spolufinancovány z evropských strukturálních fondů a prošly administrací nebo kontrolou Centra pro regionální rozvoj ČR - tzn., že jde o projekty realizované z Integrovaného operačního programu a operačních programů Cíle 3 (2007-2013), Společného regionálního operačního programu, operačního programu JPD 2 Praha a Iniciativy INTERREG III (2004-2006) nebo z programu PHARE (do 2004).

Integrovaný operační program a jeho projekty jsou představeny v osmidílném videoseriálu na našem YouTube kanálu crrcr2013.

Projekty na modernizaci českých sídlišť financované z IOP 5.2 jsou představeny na našem YouTube kanálu crrcr2012.

Čtrnáct zajímavých projektů z různých námi administrovaných operačních programů (z každého kraje České republiky jeden) představilav roce 2011 letní soutěž Týdeníku Rozhlas "Putování s Centrem pro regionální rozvoj". Na jednotlivé díly se můžete podívat v přiloženém souboru, který je zveřejněn s laskavým svolením redakce Týdeníku Rozhlas.

Zajímavé projekty z IOP i operačních programů Cíle 3 představilo také mimořádné číslo našeho newsletteru Včera, dnes a zítra č. 6 (prosinec 2012), projektům z nově administrované oblasti kultury se věnuje další mimořádné číslo Včera, dnes a zítra č. 10 (prosinec 2013). Přehled 25 úspěšných projektů realizovaných za podpory programu IOP nabízí katalog úspěšných projektů IOP.

Zajímavé projekty financované z Integrovaného operačního programu a informace o nich jsou k dispozici na stránkách IOP - Kvalita života. Zejména se jedná o projekty financované v rámci IPRM z IOP 5.2:

Evropské projekty a informace o nich jsou také na stránkách Mapa projektů.

Úspěšné projekty programu přeshraniční spolupráce Česka a Bavorska (jednoho z nejúspěšnějších evropských programů přeshraniční spolupráce) si můžete prohlédnout na YouTube profilu fondyeu. Mezi nejzajímavější projekty patří: