Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 01 (OPTP)

Program: Operační program Technická pomoc
Prioritní osa: 1A a 1B Podpora řízení a koordinace
2A a 2B Monitorování
3A a 3B Administrativní a absorpční kapacita
4A a 4B Publicita
Cíl: Cíl 1 - Konvergence
Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Výzva: 01 (od 14. 5. 2008)

Dokumenty

Text výzvy
Příručka pro žadatele a příjemce a další dokumenty k výzvě ke stažení
Náležitosti dokladování - aktuální verze od 24. 10. 2014

Archiv

Náležitosti dokladování, verze 1