Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVýzva 02 (OPTP)

Program: Operační program Technická pomoc
Prioritní osa: 3.2 Podpora absorpční kapacity
Cíl: Cíl 1 - Konvergence
Cíl 2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Výzva: 02 (od 6. 1. 2014 do 28. 2. 2014)

Dokumenty

Text výzvy
Příručka pro žadatele a příjemce a další dokumenty k výzvě ke stažení
Náležitosti dokladování a Rekapitulace mzdových výdajů
Vyplňování monitorovací zprávy v IS Benefit (doc, 3.88 MB)
FAQ