Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishEnterprise Europe Network

Enterprise Europe Network je mezinárodní síť, která účinně radí a poskytuje cenné informace malým a středním podnikatelům a firmám. Cílem je zvýšit jejich konkurenceschopnost na evropském trhu. Jedno z pracovišť této sítě působí i při Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Co Enterprise Europe Network nabízí:

  • poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisů
  • informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy
  • pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí
  • využívání celoevropské databáze nabídek/poptávek
  • zajištění zpětné vazby mezi podniky v EU a Evropskou komisí
  • odborné letáky, elektronický měsíčník, publikace k evropské problematice

 

Enterprise Europe Network organizuje vedle individuálního poradenství pro firmy také odborné semináře a konference. Dokáže zprostředkovat účast firmám na mezinárodních obchodních burzách. Velmi důležitá je schopnost najít podnikatelům kontakty ze speciální mezinárodní databáze nabídek a poptávek. V neposlední řadě vydává odborně zaměřené publikace o podnikání v EU. Velká většina služeb celé sítě je poskytována zcela zdarma.

Informace o síti v ČR: www.een.cz
Informace o síti ve světě: een.ec.europa.eu

Enterprise Europe Network - video, 0:50 min
Meet the experts from the EEN - Enterprise Europe Network - video, 2:50 min
Welcome to the new Network - video, 1:47 (nahráno 9.2.2015)

V České republice je Enterprise Europe Network podporovaná z Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 2014-2020 (COSME), Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a z Rámcového programu pro výzkum a inovace 2014-2020 (HORIZON 2020).