Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Reducing, Reusing and Recycling

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:
19.9.2017
19.9.2017
Oslo, Norsko
EEN - Enterprise Europe Network

Akce je určena firmám z těchto oborů

- odpadové hospodářství a recyklace
- ochrana půdy
- čištění odpadních vod
- čistá energie a biopaliva

Konference a obchodní jednání pro sdílenou a udržitelnou ekonomiku bude zaměřena především na tato témata:

- snížení zdrojové a materiálové náročnosti
- zachování hodnoty a vlastností výrobků po co nejdelší dobu
- snížení tvorby odpadu
- nahrazení klasických zdrojů energie biomasou (obnovitelnými zdroji)
- ochrana světového oceánu a půdy před odpady, odpadky a jiným znečištěním
- výroba odbouratelných plastů
- věda a výzkum, nové obchodní modely

Datum a místo konání: 19. září 2017, Oslo (Norsko)

Webové stránky akce www.b2match.eu/h2020circulareconomy

Více informací podá Ing. Eva Hrubešová, tel. 225 855 312, e-mail eva.hrubesova(at)crr.cz.

Poslední aktualizace: 8.6.2017