Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

DPH v mezinárodním obchodě

Počátek:
Konec:
Místo:
Kategorie:

3.10.2017
3.10.2017
Praha 3, U Nákladového nádraží 3144/4
Akce Centra
EEN - Enterprise Europe Network

Seminář Vás seznámí s problematikou uplatňování DPH při poskytování služeb v zahraničí a při mezinárodním obchodu se zbožím.

Přednášející: Marek Reinoha, poradce a specialista v oblasti cel, unijního obchodu a DPH

Obsah semináře:
  • uplatňování DPH při poskytování služeb -základní pravidla poskytování služeb; poskytování služeb do jiných členských zemí EU/ do třetích zemí včetně poskytování služeb do tuzemska; praktické příklady
  • uplatňování DPH u třístranných a vícestranných obchodů se zbožím - dodání/ pořízení zboží včetně případů, kdy je zboží zpracováno po cestě; vývoz/ dovoz zboží při vícestranných obchodech
  • vznik povinnosti registrace k DPH v souvislosti se zahraničním obchodem se zbožím a službami.

Začátek v 10 hodin (registrace od 9:30), předpokládaný konec v 16 hodin

Program semináře

Účast na akci je zdarma. V případě velkého zájmu si organizátor vyhrazuje právo omezit počet účastníků z jedné firmy na nejvýše dva.

Registrujte se prosím zde.

Kontaktní osoba: Petra Šmídová, tel. 225 855 313, e-mail smidova(at)crr.cz.

Poslední aktualizace: 8.6.2017