Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Dotazník - hodnocení zdravotnických technologií

Platnost od - do:
Kategorie:
6.1.2017 - 20.1.2017
EEN - Enterprise Europe Network

Zdravotnické technologie v tomto případě zahrnují

  • Farmaceutické výrobky
  • Zdravotnické prostředky
  • Lékařské a chirurgické postupy
  • Ostatní opatření pro prevenci nemocí

Hodnocení HTA (health technology assessment) měří přidanou hodnotu nových zdravotnických technologií v porovnání se stávajícími. Hodnocení HTA vyžaduje značné vědecké, technické a ekonomické znalosti. V současné době všechny členské státy takovými znalostmi nedisponují a vzhledem k rozpočtovým omezením nejsou schopny hodnotit všechny nové technologie ani členské státy, které mají dobře zavedené orgány pro hodnocení HTA. Tyto úvahy vedly k několika opatřením na úrovni EU, které orgánům pro hodnocení HTA a odborníkům z členských států umožnily učit se od sebe navzájem, sdílet osvědčené postupy a vypracovat postupy společných hodnocení. Tyto společné zprávy o hodnocení HTA se však (zatím) ve velkém rozsahu na národní úrovni nepoužívají.

To vyvolalo otázku, zda na úrovni EU existuje potřeba vyvinout iniciativu pro posílení spolupráce EU v oblasti hodnocení HTA, zejména pro období po roce 2020, kdy současné financování spolupráce EU skončí (tj. společná akce EUnetHTA Joint Action 3).

Cílem tohoto dotazníku je získat stanovisko podniků k budoucnosti spolupráce EU v oblasti HTA.

Dotazník je otevřen do 20. ledna 2017.

Více informací podá Mgr. Anna Měrková, tel. 225 855 314, e-mail anna.merkova(at)crr.cz.

Poslední aktualizace: 6.1.2017