Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Dotazník - o odpovědnosti za výrobky

Platnost od - do:
Kategorie:
23.1.2017 - 26.4.2017
EEN - Enterprise Europe Network

Tato konzultace (verze pro malé a střední podniky) se týká uplatňování směrnice 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky, ve znění směrnice 1999/34/ES. Jestliže vadný výrobek způsobí spotřebiteli škodu, musí výrobce poskytnout kompenzaci bez ohledu na to, zda se jednalo o zanedbání nebo chybu na jeho straně.

Tato pravidla se vztahují na všechny výrobky uvedené na trh, včetně základních zemědělských produktů a elektřiny, v Evropském hospodářském prostoru (28 zemí EU a Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Cílem této konzultace je získat názory od různých zúčastněných stran, včetně podnikatelů, jejich právních poradců, spotřebitelů, sdružení, pojišťoven, úředních institucí a členů akademické obce, aby sdělili své zkušenosti s uplatňováním směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky za posledních 15 let.

V tomto ohledu pomohou získané informace vyhodnotit směrnici a poskytnout data o jejím fungování především za roky 2011 - 2015.

Více informací o zprávě Komise o uplatnění směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky naleznete v podpůrném dokumentu.

Dotazník je rozdělen na tři části:

  • Obecné informace o respondentovi
  • Otázky týkající se uplatňování směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky
  • Otázky týkající se provádění směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky

Termín pro zaslání odpovědí je 26. dubna 2017.

Více informací podá Mgr. Anna Měrková, tel. 225 855 314, e-mail anna.merkova(at)crr.cz.

Poslední aktualizace: 23.1.2017