Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

I bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nástroj konkurenceschopnosti v mezinárodní spolupráci firem

Platnost od - do:
Kategorie:
27.4.2017 - 31.12.2017
EEN - Enterprise Europe Network

Spolupráce sítě Enterprise Europe Network (EEN) s Evropskou agenturou na ochranu zdraví a bezpečnost při práci (OSHA-Agentura).


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je důležitým prvkem i v mezinárodní spolupráci firem. Odlišné přístupy v zemích EU k této problematice (byť založené na jednotné legislativě) mohou firmám plnících zakázky na území jiného státu přinést spoustu nepříjemností. Poradit, jak se tomu vyhnout a jak se připravit již předem na to, co firmy může čekat v jiné zemi, je také jedním z úkolů EEN. Úzká spolupráce s tzv. Focal Point OSHA v ČR a Agenturou samotnou umožňuje získat informace a pomoc odborníků na téma BOZP v jednotlivých zemích.

Agentura se věnuje zejména prevenci v oblasti BOZP. Každé 2 roky vyhlašuje kampaň, zaměřující se na nejvýznamnější problémy ochrany zdraví pracujících. Tématem té současné je "Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku". Ukazuje se, že podpora udržitelné práce a zdravého stárnutí může zajistit zdravější a motivovanější pracovní sílu, nižší míru fluktuace zaměstnanců a nepřítomnosti v práci a tím i vyšší produktivitu podniků. Cílem kampaně Zdravé pracoviště v letech 2016-2017 je propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí a význam prevence po celou dobu pracovního života, pomáhat zaměstnavatelům a zaměstnancům (i v malých podnicích a mikropodnicích) a poskytovat jim informace a nástroje pro řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a umožnit výměnu informací a správné praxe v této oblasti.

V ČR je v rámci kampaně naplánována řada akcí, kterých se mohou zúčastnit i klienti EEN. Proto vás upozorňujeme na jednu z nich - během veletrhu FOR INDUSTRY v PVA EXPO Letňany v Praze se bude konat 11. 5. 2017 seminář s tématem BOZP v průmyslu: tradiční nebo nová rizika. Přednášet budou renomovaní odborníci z Ministerstva zdravotnictví a dalších institucí o změnách v zákoně o pracovně-lékařských službách, o průmyslové ergonometrii, ergonomickém designu pracoviště nebo o tom, jakou lze očekávat výkonnost od pracovníků v průmyslu během jednotlivých etap jejich pracovního života. Seminář pořádá OSHA ve spolupráci s MPSV a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce (VÚBP).

Pravidelné informace o tematice BOZP na evropské úrovni můžete sledovat v bulletinu vydávaném Agenturou nebo na jejích webových stránkách, kde jsou základní informace uváděny i v češtině. 

Vaší pozornosti by neměl ujít ani NAPO - hrdina série animovaných filmů vytvořených také Agenturou, který odlehčenou formou představuje témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  a prevence rizik. Tento "Pat a Mat" v jedné postavě je nezapomenutelný a pro výuku ve vašich firmách nedocenitelný. Přesvědčte se ostatně sami na těchto stránkách.

V případě zájmu o témata evropské BOZP a pro bližší informace kontaktujte ambasadorku EEN pro BOZP PhDr. Marii Pavlů, CSc. na e-mailové adrese marie.pavlu(at)crr.cz.

Poslední aktualizace: 28.4.2017