Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Vysílání zaměstnanců - změny v českém právu

Platnost od - do:
Kategorie:
17.7.2017 - 1.10.2017
EEN - Enterprise Europe Network

Dne 1. 4. 2017 nabyl účinnosti zákon 93/2017 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s implementací směrnice 2017/67/EU. Cílem je především kontrola dodržování podmínek pro vyslání pracovníků do ČR a úprava pravidel správní spolupráce mezi příslušnými orgány dotčených členských států Evropské unie, včetně přeshraničního vymáhání peněžitých správních sankcí nebo pokut.

Pravděpodobně nejdůležitější úpravou, ke které došlo, je změna zákoníku práce spočívající v zavedení institutu ručení osobou, ke které byl zaměstnanec vyslán z jiného členského státu Evropské unie. Česká právnická či fyzická osoba ručí za výplatu mzdy vyslanému zaměstnanci do výše minimální mzdy, a to za předpokladu, že tato mzda nebyla zaměstnanci vysílajícím zaměstnavatelem uhrazena. Ručení je podmíněno tím, že vysílajícímu zaměstnavateli byla za nevyplacení mzdy pravomocně uložena sankce.

Změnou zákona o zaměstnanosti došlo k úpravě informací, které má zaměstnavatel povinnost shromažďovat o vyslaných pracovnících. Dále je v zákoně o zaměstnanosti zakotvena povinnost mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu i co se vyslaných zaměstnanců týče, a to včetně překladu do českého jazyka.

Nově zákon o inspekci práce stanovuje nové kompetence orgánů inspekce práce, které mají kontrolovat dodržování právních předpisů i ve vztahu k vyslaným zaměstnancům.

Více informací poskytne RNDr. Jitka Ryšavá, jitka.rysava(at)crr.cz, tel.: 225 855 315

Poslední aktualizace: 18.7.2017