Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Panelové šetření - revize spotřebitelského práva EU

Platnost od - do:
Kategorie:
10.8.2017 - 25.9.2017
EEN - Enterprise Europe Network

Evropská komise dokončila revizi práva EU o marketingu a právech spotřebitele a zhodnocení směrnice o právech spotřebitelů (výsledky naleznete zde http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332). Zjištění potvrdila, že evropské spotřebitelské právo je obecně v dobrém stavu. Pokud je aplikováno správně, řeší problémy, kterým čelí spotřebitelé v běžném životě, a to i při nakupování on-line. Nicméně bylo zjištěno, že je třeba zvýšit povědomí a vymahatelnost pravidel a zároveň prověřit možnosti, které tato legislativa může přinést.

Evropská komise se však obrací i na na malé a střední podniky, aby zjistila, jaké dopady by uvažované změny mohly mít na prodej zboží anebo služeb zákazníkům po celé EU.

Dotazník je rozdělen do dvou částí - obecná a specifická - z nichž každá má své další oddíly. Stačí, pokud vyplníte jen tu část, která se týká vašeho podnikání.

Dotazník

Své odpovědi zasílejte do 25. září 2017. Děkujeme!

Více informací podá Mgr. Anna Měrková, tel. 225 855 314, e-mail anna.merkova(at)crr.cz.

Poslední aktualizace: 23.8.2017