Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Dotazníkové šetření - rezidua pesticidů a prostředků na ochranu rostlin

Platnost od - do:
Kategorie:
29.11.2017 - 15.1.2018
EEN - Enterprise Europe Network

Dotazníkové šetření se týká nařízení 1107/2009 a 396/2005.

Dotazník je určen malým a středním firmám, jichž se dotýkají pravidla schvalování účinných látek, povolování pesticidů a stanovování maximálních limitů reziduí pesticidů. Může se jednat o zemědělský podnik, který takové látky používá, výrobce těchto přípravků, zpracovatele nebo výrobce potravin a krmiv, velkoobchody s potravinami, restaurace a kantýny (včetně dodavatelů občerstvení) a další.

Cílem konzultace je zjistit, jak proces schvalování výše uvedených látek zatěžuje firmy a případně jaká řešení firmy navrhují.

Dotazník je ke stažení zde. Své odpovědi zasílejte do 16. ledna 2018.

Více informací podá Mgr. Anna Měrková, tel. 225 855 314, e-mail anna.merkova(at)crr.cz.

Poslední aktualizace: 29.11.2017