Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Také si myslíte, že nepracujete s nebezpečnými látkami?

Platnost od - do:
Kategorie:
27.2.2018 - 30.6.2018
EEN - Enterprise Europe Network

Ve dnech 19. - 22. 2. 2018 se v Bilbau, sídle Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA),  konalo několik navzájem propojených akcí. Z  nich nejvýznamnější byl kick-off meeting, tedy zahajovací shromáždění nové kampaně OSHA, tentokrát věnované tématu jak řídit práci s nebezpečnými látkami. Nadcházející kampaň agentury EU-OSHA, plánovaná na roky 2018-19 s názvem Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou, se zaměří na obecně rozšířené mylné představy, že s nebezpečnými látkami pracuje jen málokdo, bude zvyšovat povědomí o rizicích a šířit správnou praxi a zdroje pro efektivní řízení nebezpečných látek na pracovišti. Malé a střední firmy mohou očekávat řadu zajímavých akcí, pořádaných sítí EEN i dalšími partnery, které jim pomohou identifikovat zejména rizika v této oblasti.

Nebezpečné látky jsou z hlediska BOZP stále velkým problémem dotýkajícím se milionů pracovníků v celé Evropě. Rozsah expozice těmto látkám a související rizika jsou často podceňovány či ignorovány. Kampaň byla v Bilbau zahájena společným zasedáním všech zúčastněných partnerů. Do kampaně se jich zapojí stovky, mimo jiné tripartitní síť OSHA, tvořená zástupci vlád, zaměstnanců a zaměstnavatelů. Jedním z oficiálních partnerů kampaně je nově i síť Enterprise Europe Network (EEN), kterou v Bilbau zastupovali tzv. ambasadoři EEN pro BOZP, pracovníci Evropské komise a výkonné agentury EASME, pod niž EEN spadá. Za Českou republiku to je Marie Pavlů z EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky, která se BOZP na Evropské úrovni věnuje již řadu let. Velké "vykopávací konference" se zúčastnila také Daniela Kubíčková, která je oficiálním partnerem OSHA , tzv. Focal Point, pro Českou republiku (z Ústavu pro bezpečnost a ochranu zdraví při ministerstvu práce).

Z odborníků na problematiku nebezpečných látek se konference zúčastnili např. dr. Karen Daleová a prof. Brian Bloomfield z Univerzity v Lancasteru, jejichž příspěvek se týkal zejména účinků stimulačních drog, nebo prof. Dr. Sacha Garbenová, zabývající se regulačními opatřeními ve vztahu k on-line platformám současné ekonomiky.

V českých EEN se budete moci seznámit s materiály kampaně, upozorňující na některá podceňovaná rizika, a také se přihlásit na některý ze seminářů, které pro své klienty EEN chystají. O konkrétních akcích vás budeme včas informovat.

Kontaktní osoba: PhDr. Marie Pavlů, CSc., tel. 225 855 316, e-mail marie.pavlu(at)crr.cz.

Poslední aktualizace: 3.5.2018