Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Poradenství EEN pomohlo české firmě při vysílání pracovníků na kompletaci regálových systémů ve Švédsku

Platnost od - do:
Kategorie:

26.7.2019 - 30.9.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EEN - Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (EEN při Centru) se vedle dalších činností specializuje i na poskytování poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU. Jedná se o komplexní a komplikovanou záležitost, která zahrnuje řadu aspektů, a pro firmy není jednoduché orientovat se v této problematice v celé její šíři. Paní Jitka Ryšavá z EEN při Centru se této problematice dlouhodobě věnuje, na toto téma též přednáší, píše články a odborné brožury (pravidelně aktualizovaná publikace "Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky").

Je nutné zvážit, zda lze danou službu v jiné zemi EU poskytovat, aniž se firma v této jiné zemi usadí - založí si tam formu podnikání. Je nutné dodržovat vyjmenované pracovně-právní podmínky dle pravidel země vyslání, pokud jsou pro vyslané zaměstnance výhodnější. Nelze zapomenout ani na pravidla pro povinné sociální a zdravotní pojištění, daně z příjmu vysílajícího podniku a vyslaných zaměstnanců či DPH. Povinné jsou též ohlašovací procedury pro vyslané zaměstnance a pro výkon profese, která je regulována v zemi vyslání. Zaměstnavatelé nesmí ani zapomenout vybavit své zaměstnance povinnými dokumenty, tj. pracovní smlouvou či doklady o odměňování, obojí s překladem. Pokud firmy nepostupují v souladu s příslušnými pravidly, vystavují se nebezpečí uvalení pokut, jejichž výše může být až likvidační, někdy hrozí i trestní postih. České firmy mající zájem využívat možnosti plynoucí z jednotného trhu EU často potřebují cílené poradenství, a proto se obracejí na EEN při Centru s žádostí o expertní konzultace. Je třeba zdůraznit, že přestože jsou pravidla pro vysílání pracovníků v rámci EU podobná, v jednotlivost se mohou významně lišit.

Jako příklad úspěšného poradenství může sloužit dlouhodobá spolupráce s firmou Montáže Brož, s. r. o. Jedná se o českou firmu, která kompletuje automatizované regálové systémy v logistických centrech jak v ČR, tak v řadě jiných zemí EU. Před každou zakázkou v jiné zemi EU zaměstnanci z firmy Montáže Brož kontaktují EEN při Centru, aby získali poradenství zaměřené na danou zemi. Naposledy se jednalo o dvě zakázky v rámci přeshraničního poskytování služeb ve Švédsku, na první z nich bylo vysláno 25 zaměstnanců od 4. 2. do 14. 6. 2019, na druhou pak 15 zaměstnanců od 22. 4. do 29. 6. 2019. Firma Montáže Brož postupovala v souladu s obdrženým poradenstvím a vše proběhlo bez problémů.

Paní Martina Vostatková, legislativní koordinátorka společnosti Montáže Brož, s. r. o., zhodnotila služby EEN při Centru takto: "Velice si ceníme služeb EEN při Centru, které pro nás vždy byly velkým přínosem, ať už při projektech na pro nás nových trzích, tak při projektech stávajících s ohledem na legislativní změny dané země."


         

Poslední aktualizace: 26.7.2019