Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • English 

Publikace, příručky

Na této stránce najdete publikace, příručky a letáky, které se týkají podnikání v členských státech Evropské unie.


Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky-2019

Nová verze aktualizovaná v červenci 2019
Publikace "Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky" je zaměřena především na přeshraniční poskytování služeb, ale věnuje se také obecně právním a daňovým otázkám spojených s danou problematikou. Podává základní přehled o tom, jak postupovat ve velice konkrétních případech. Díky velkému množství odkazů na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací umožňuje rychle najít a uplatnit správný postup.
K dispozici je i zkrácená publikace v angličtině (aktualizace v dubnu 2019) obsahující odkazy na konkrétní formuláře a zdroje důležitých informací. Ke stažení na anglické verzi našich stránek zde.
Kontakt: RNDr. Jitka Ryšavá, tel. 225 855 315, e-mail jitka.rysava(at)crr.cz

Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky - červenec 2019 (.pdf, 1,8 MB)

Jak vysílat pracovníky ve stavebnictví do 17 zemí

Odborné letáky, které obsahují praktické informace o tom, jak vysílat pracovníky ve stavebnictví do 17 zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. V současnosti jsou k dispozici na vyžádání pro tyto země: Belgii. Dánsko, Českou republiku, Francii, Chorvatsko, Itálii, Lucembursko, Maltu, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko.

Kontakt: RNDr. Jitka Ryšavá, tel. 225 855 315, e-mail: jitka.rysava(at)crr.cz.

Procedury pro daň z přidané hodnoty u služeb vztahujících se k nemovitostem v jednotlivých členských zemích EU (27)

Cílem této brožury je informovat o procedurách pro DPH u služeb vztahujících se k nemovitostem ve všech členských státech EU v případě, že jak poskytovatel služby, tak její příjemce jsou usazeni v EU. O každé členské zemi lze nalézt: informace o příslušném zákoně o DPH i s internetovým odkazem (zákon je ve většině případů k dispozici pouze v národním jazyce, v některých případech také v angličtině), informace o příslušných článcích zákona (týkající se místa plnění u služeb vztahujících se k nemovitostem a procedur pro platbu DPH) a stručné shrnutí. Publikace je dostupná i v anglické verzi "Procedures for Value Added Tax for Services Connected with Immovable Property in Particular EU Member States (27)"zde.

Kontakt: RNDr. Jitka Ryšavá, tel. 225 855 315, e-mail jitka.rysava(at)crr.cz

Procedury pro daň z přidané hodnoty u služeb vztahujících se k nemovitostem v jednotlivých členských zemích EU (27) (.pdf, 726 kB)


Odborné informační listy:

 

Informace o podnikatelském prostředí v jednotlivých státech 
Factsheety o jednotlivých zemích byly v rámci projektu Czech Local Visibility Events poskytnuty jedním z partnerů  projektu Erste Corporate Banking (Česká spořitelna, a.s.).

 Belgie  Chorvatsko   Lucembursko Portugalsko  Spojené království
 Bulharsko  Irsko   Maďarsko Rakousko  Španělsko

Dánsko
 Itálie
  Malta
Rumunsko
 Švédsko
 Estonsko  Kypr   Německo Řecko  
 Finsko  Litva   Nizozemsko Slovensko  
 Francie  Lotyšsko   Polsko Slovinsko  

a dále


Ázerbajdžán
 Gruzie
Moldova
Švýcarsko 
JAR   

Bělorusko
 Izrael
Norsko
Trinidad a Tobago
  

Černá Hora
 Írán
Rusko
Turecko 
  
 Čína
  Kazachstán Srbsko Ukrajina    

EU Office České spořitelny nabízí prostřednictvím zveřejněných informačních listů seznámení s podmínkami pro podnikání ve vybraných zemích. Detailnější informace k jednotlivým zemím i individuální poradenství na vybraná témata poskytuje EU Office svým klientům zcela zdarma v rámci programu pro malé a střední podniky "Průvodce podnikáním v zahraničí". Pro více informací můžete kontaktovat EU Office:
Tel.: +420 956 718 012, E-mail: eu_office@csas.cz, Internet: www.csas.cz/euNa portálu Businessinfo.cz najdete informace o založení obchodní společnosti v ČR zde, o založení živnosti v ČR zde.


Partnerství Enterprise Europe Network s firmou BISNODE umožňuje naší síti získávat a ověřovat data o firmách z jejich databází ALBERTINA CZ Silver, ale také z dalších produktů. Díky tomu jsme schopni poradenství EEN pro firmy doplnit o přesné a spolehlivé údaje.

Bisnode nabízí mnoho specifických řešení pro ty, kdo se chystají učinit důležitá obchodní rozhodnutí  - díky správným informacím můžete lépe přijímat zásadní obchodní rozhodnutí, optimalizovat svá rizika díky přesným analýzám i zvýšit přesnost informací v oblasti marketingu.

Přehled kompletních služeb BISNODE najdete na jejich stránkách, stejně jako volně zveřejňované autorské tiskové zprávy.