Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishSektorová skupina pro cestovní ruch

Tato sektorová skupina sdružuje odborníky ze sítě Enterprise Europe Network v oboru cestovní ruch a kulturní dědictví (Tourism and Cultural Heritage).
Pomůžeme vám, chcete-li:
- začít podnikat v cestovním ruchu
- najít nové zahraniční obchodní partnery
- zúčastnit se obchodních misí/ obchodních jednáních firem
- vědět více o zdrojích financování a evropských programech
- znát speciální legislativu v jiných státech EU
- dát zpětnou vazbu Evropské unii
 

Akce pro rok 2017 naleznete v kalendáři akcí


Úspěšné akce

- ITB Berlín 2017
- ITB Berlín 2016
-
BMT Neapol 2016

Brožura Guide on EU funding 2014-2020 for the tourism sector ke stažení zde.

Kontaktní osoba: PhDr. Marie Pavlů, CSc., tel. 225 855 316, e-mail marie.pavlu(at)crr.cz.