Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishSektorová skupina pro cestovní ruch

Tato sektorová skupina sdružuje odborníky ze sítě Enterprise Europe Network v oboru cestovní ruch a kulturní dědictví (Tourism and Cultural Heritage).


Pomůžeme vám, chcete-li:
- začít podnikat v cestovním ruchu
- najít nové zahraniční obchodní partnery
- zúčastnit se obchodních misí/ obchodních jednáních firem
- vědět více o zdrojích financování a evropských programech
- znát speciální legislativu v jiných státech EU
- dát zpětnou vazbu Evropské unii

       float: right      

Pro reference z proběhlých akcí navštivte weby CONTACT "denkmal" (2018) a ITB Berlín 2019.

Brožura Guide on EU funding 2014-2020 for the tourism sector ke stažení zde.

Kontaktní osoba: PhDr. Marie Pavlů, CSc., tel. 225 855 316, e-mail marie.pavlu(at)crr.cz.