Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishSíť Enterprise Europe Network v ČR

Česká část sítě Enterprise Europe Network zahrnuje šest partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Síť spolupracuje i s ostatními institucemi z oblasti podpory podnikání a inovací.

Poskytujeme tyto služby:

  • Vyhledávání zahraničních partnerů
  • Poradenství podnikům
  • Podpora inovací
        

V síti pracuje mnoho specialistů z různých oborů, můžeme tedy poskytnout kvalitní služby podnikům nejrůznějšího zaměření. Největší zájem projevují naši klienti o podmínky podnikání na jednotném trhu EU, o informace o finančních zdrojích pro podnikání a o možnost zapojení do evropských projektů. Podle dotazníkového šetření hodnotí klienti služby sítě jako výtečné a velmi dobré. Oceňují jak přínos konzultačních a poradenských služeb a kvalitu přednáškové činnosti, tak i asistenci při navazování zahraničních kontaktů.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Většina služeb je poskytována bezplatně.

Více informací získáte na stránkách www.een.cz