Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishSíť Enterprise Europe Network v ČR

Česká část sítě Enterprise Europe Network zahrnuje šest partnerů koordinovaných Technologickým centrem AV ČR. Síť spolupracuje i s ostatními institucemi z oblasti podpory podnikání a inovací.

Poskytujeme tyto služby:

        

V síti pracuje mnoho specialistů z různých oborů, můžeme tedy poskytnout kvalitní služby podnikům nejrůznějšího zaměření. Největší zájem projevují naši klienti o podmínky podnikání na jednotném trhu EU, o informace o finančních zdrojích pro podnikání a o možnost zapojení do evropských projektů. Podle dotazníkového šetření hodnotí klienti služby sítě jako výteč né a velmi dobré. Oceňují jak přínos konzultačních a poradenských služeb a kvalitu přednáškové činnosti, tak i asistenci při navazování zahraničních kontaktů.


V České republice je Enterprise Europe Network podporovaná z Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků 2014-2020 (COSME), Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a z Rámcového programu pro výzkum a inovace 2014-2020 (HORIZON 2020).

Více informací získáte na stránkách www.een.cz