Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishProgramy podpor podnikání

Podpora pro malé a střední podniky pochází z financí Evropského společenství, z národních, regionálních a dalších zdrojů. 

Strukturální fondy

Tematické operační programy, regionální operační programy, operační program Praha - pól růstu, evropská územní spolupráce. Příklady operačních programů:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento program má na starosti Agentura pro podnikání a inovace.

Operační programy Praha - pól růstu. Hlavní město Praha je vzhledem ke své ekonomické výkonnosti při využívání strukturálních fondů v jiné skupině regionů, než jsou ostatní kraje České republiky. Více informací

Komunitární programy

Komunitární programy (.pdf, 322 kB), duben 2017
Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropského společenství, které jsou financovány přímo z evropského rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Projekty podané v rámci komunitárních programů vždy zahrnují subjekty z více členských zemí a musí obstát v mezinárodní konkurenci. 

Finanční mechanismus EHP/Norska

Poskytovateli podpory jsou tři nečlenské státy EU a zároveň členské státy EHP, tedy Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Příjemci finanční podpory je 16 zemí ve střední, východní a jižní Evropě, tedy převážně takzvané nové členské země EU. Česká republika je příjemcem od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP), který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Od roku 2004 Norské fondy v České republice podpořily množství zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč.