Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Česky
 • EnglishVýběr úspěšných akcí

zorganizovaných pracovištěm
Enterprise Europe Network
při Centru pro regionální rozvoj České repoubliky

 
 

Rok 2018

Obchodní jednání při veletrhu
Semináře
 • Semináře na téma vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb
 • Semináře k problematice GDPR
 • Průmysl 4.0

 
    

Rok 2017

Obchodní jednání při veletrhu

Semináře

 • Označení CE a jeho praktické uplatňování
 • Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb
 • Finanční zdroje pro podnikání nejen z národních i evropských programů
 • DPH v mezinárodním obchodě

Rok 2016

Obchodní jednání při veletrhu

 • Matchmaking FOR ARCH 2016
 • Automotive Slovakiaring 2016
Semináře

 • Možnosti mezinárodní spolupráce; pravidla pro vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb
 • DPH v mezinárodním obchodě
 • Právní základy podnikání v Německu
 • Finanční zdroje pro podnikání z národních i evropských programů

Rok 2015

Obchodní jednání při veletrhu

 • Matchmaking FOR ARCH 2015
 • Technology cooperation days 2015 při Hannover Messe
 • Subcontractor Connect 2015

Semináře

 • série seminářů Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb

Rok 2014

Obchodní jednání při veletrhu

 • Matchmaking FOR ARCH 2014
 • Matchmaking FOR Furniture 2014

Semináře

 • Dopady nového občanského zákoníku na podnikatelskou sféru v kontextu legislativy EU
 • Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v praktických příkladech

Rok 2013

Obchodní jednání při veletrhu

 • CZECHBUS 2013
 • FOR ARCH 2013

Semináře

 • Označení CE se zaměřením na stavební výrobky
 • Využití internetu pro podnikání bez hranic
 • Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH v roce 2013