Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishČesko-německá obchodní jednání při veletrhu FOR ARCH

organizovaná sítí Enterprise Europe Network

Při stavebním veletrhu FOR ARCH na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech se 16. září 2014 uskutečnil druhý ročník obchodních jednání českých a německých firem. Akci uspořádali členové sítě Enterprise Europe Network - Centrum pro regionální rozvoj ČR, Handwerkskammer Dresden a Industrie- und Handelskammer Chemnitz.

Obchodní jednání jsou mezi podnikateli velmi oblíbená: jedná se o předem dohodnuté obchodní schůzky jak vystavovatelů, tak návštěvníků, pro které si firmy vybírají své partnery na základě kooperačních profilů zveřejněných v katalogu účastníků. Vzhledem k tomu, že tato jednání se zpravidla konají při veletrzích, efektivněji využijí podnikatelé čas zde strávený.

Akce se zúčastnilo 30 českých a 8 německých firem, které mezi sebou uskutečnily 62 schůzek. Některé české firmy využily možnosti konzultace se zástupci Handwerkskammer Dresden. Po skončení jednání si němečtí účastníci s velkým zájmem prohlédli celý veletrh FOR ARCH. Pro české účastníky byla připravena přednáška na téma vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb ve stavebnictví.

Na akci se sešly české a německé firmy ze stavebních a přidružených oborů, jako je konstrukční a stavební činnost, výroba oken a dveří, elektromontáže a automatizace pro průmysl a domácnosti, personální agentury a další. Schůzky byly zajímavé zejména proto, že němečtí účastníci zde hledali nové dodavatele stavebních prací i výrobků.

Všichni účastníci ocenili nejen perfektní organizaci a zázemí veletrhu FOR ARCH, ale i servis poskytovaný pracovnicemi EEN před i po akci. Obchodní jednání nejen ve stavebních oborech bude síť EEN pořádat i v roce 2015, pro podrobnější informace sledujte naše stránky.