Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishMatchmaking FOR ARCH 2015

Po dvou ročnících "zkušebních" česko-německých obchodních jednání při stavebním veletrhu FOR ARCH se na výstavišti PVA Expo Praha v Letňanech 16. září 2015 uskutečnil třetí ročník pod názvem Matchmaking FOR ARCH 2015, který se stal již velkou mezinárodní akcí za účasti 102 firem z 11 zemí. Akci uspořádali členové sítě Enterprise Europe Network (EEN) - Centrum pro regionální rozvoj České republiky a Handwerkskammer Dresden za spolupráce dalších partnerů ze sítě EEN a dalších institucí a partnerů. Samozřejmě by se tak velká akce nemohla uskutečnit bez zázemí, které pro akci poskytl v rámci veletrhu FOR ARCH jeho hlavní organizátor, výstavní společnost ABF, a. s.

V rámci FOR ARCHu se uskutečnila i mise více než 30 podnikatelů ze Saska - Anhaltska, vedená členem sítě EEN při Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Část podnikatelů se aktivně připojila k obchodním schůzkám, část se zúčastnila komentované prohlídky stavebního veletrhu.

Matchmaking je označení pro cílená obchodní jednání, která jsou mezi podnikateli velmi oblíbená: jedná se o předem dohodnuté obchodní schůzky jak vystavovatelů, tak návštěvníků, pro které si firmy vybírají své partnery na základě kooperačních profilů zveřejněných v katalogu účastníků. Vzhledem k tomu, že tato jednání se zpravidla konají při veletrzích, podnikatelé tak efektivněji využijí čas zde strávený. Akce je navíc pro přihlášené zdarma.

Akce při FOR ARCHu 2015 se zúčastnilo 64 českých a 38 zahraničních firem z 11 zemí, z toho 18 německých a dále z Rakouska, Polska, Itálie, Španělska, Velké Británie atd., které mezi sebou uskutečnily 227 schůzek. Také bylo možné využít konzultací s expertkou Technologického centra AV ČR o evropském programu Horizont 2020. Čeští účastníci měli možnost konzultovat problematiku vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb ve stavebnictví. Odpolední program zahrnul kromě schůzek i prohlídku veletrhu s doprovodem, což přivítali zejména zahraniční účastníci.

Na akci se sešly firmy ze stavebních a přidružených oborů, jako jsou stavební činnosti, výroba oken a dveří, elektromontáže a automatizace pro průmysl a domácnosti, technické vybavení staveb, personální agentury, IT, zelené technologie a další nabízející novinky v oblasti stavebních inovací. Mezi českými účastníky nebyly jen malé a střední podniky, ale i živnostníci - například pokrývači, tesaři, instalatéři i elektrikáři. Schůzky byly zajímavé i proto, že zejména němečtí účastníci zde hledali především nové dodavatele stavebních prací i výrobků.

Všichni účastníci ocenili nejen perfektní organizaci a zázemí veletrhu FOR ARCH, ale i servis poskytovaný pracovnicemi EEN před akcí i během jednání. Ihned po skončení akce účastníci vyjadřovali velmi pozitivní hodnocení. Ti, kteří se zúčastnili poprvé a někteří přijeli i trochu s obavami, byli nakonec velmi příjemně překvapeni a všichni hovořili o smysluplnosti pořádání takovýchto setkání firem.

Obchodní jednání nejen ve stavebních oborech bude síť EEN pořádat i v roce 2016, pro podrobnější informace sledujte naše stránky www.crr.cz/een.