Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishMezinárodní obchodní jednání při veletrhu FOR Furniture 2014

organizovaná sítí Enterprise Europe Network

Veletrh nábytku a bytového designu FOR Furniture 2014 pořádaný PVA Expo Praha v Letňanech hostil 20. března 2014 matchmakingovou akci českých a polských firem. Akci organizovala pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR, Obchodní a průmyslové komoře v Krakově a Hornoslezské agentuře pro rozvoj podnikání v Gliwicích.

Předem připravených obchodních schůzek a jednání se zúčastnilo 23 českých a 11 polských firem, které mezi sebou uskutečnily více než 60 jak formálních tak neformálních schůzek. Jak vyplynulo z dotazníků, rýsuje se již po těchto prvních schůzkách možnost uzavření na 20 kontraktů nebo navázání spolupráce. Někteří, a to nejen účastníci jednání, využili možnosti konzultace se zástupci Enterprise Europe Network.

Na akci se sešly české a polské firmy zabývající se výrobou a obchodem s nábytkem různého druhu a zpracování, bytového vybavení i doplňků. Cestu na jednání si ale našly i IT společnosti a poradenské a konzultační firmy.

Zástupci firem ocenili nejen skvělé organizační zabezpečení celé akce, ale i servis poskytovaný českými i polskými pracovníky EEN před i při akci. Samotný princip pořádání předem naplánovaných obchodních setkání během veletrhů pak někteří ohodnotili jako velmi přínosný.

Pro seznam obchodních jednání organizovaných při vybraných veletrzích navštivte stránky www.crr.cz/een.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Hrubešová, tel. 234 006 232, hrubesova@crr.cz.