Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishEnterprise Europe Network

Enterprise Europe Network poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Aktivity sítě zahrnují odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu a legislativě EU, asistenci při mezinárodním technologickém transferu, podporu při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Enterprise Europe Network působí ve více než 50 zemích světa.

V letech 2008-2014 byla síť v České republice  zastoupena konsorciem jedenácti partnerů, byla financována Evropskou unií z Rámcového programu EU pro konkurenceschopnost a inovace a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.Více informací na

Jednou z aktivit Enterprise Europe Network v ČR v tomto období byl

Projekt Czech Local Visibility Events


 

Závěrečná konference projektu včetně prezentací 
  

Mimořádné číslo občasníku Včera, dnes a zítra, věnované projektu Czech Local Visibility Events.

Číslo obsahuje popisy všech partnerů, jejich publikace, projekty a akce.

Občasník je ke stažení zde.

 Více informací


 

O projektu Czech Local Visibility Events

Již více než 30 organizací a institucí se spojilo, aby v roce 2014 společně a koordinovaně nabízelo své služby, akce i produkty, určené zejména malým a středním podnikům (MSP). Cílem této spolupráce je ukázat, že aktivity organizací, poskytujících poradenství a podporu MSP, se navzájem doplňují a vytvářejí systém, který umožní firmám získat snadno konkrétní a cílenou službu či produkt, který jim pomůže zvýšit konkurenceschopnost a zefektivní jejich podnikání.

Vzájemná spolupráce se uskuteční v rámci Czech Local Visibility Events - EEN, což je jednoletý projekt, který financuje Evropská komise. Projekt budete po celý rok nacházet pod mottem "Společně pro úspěch vašeho podnikání", které symbolizuje hlavní cíl a přínos tohoto projektu. Jeho nositeli jsou pracoviště Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR a Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje. Kromě hlavního cíle - navázání a prohloubení spolupráce mezi organizacemi a institucemi zaměřenými na zejména MSP v ČR, je také propagace všech zúčastněných partnerů a zvýšení povědomí o jejich činnosti mezi českými firmami.

První schůzka partnerů se konala 20. února 2014 v budově Technologického centra AV ČR, druhá proběhla 3. dubna 2014 v Krajské hospodářské komoře Moravskoslezského kraje v Ostravě, třetí pak 4. listopadu 2014 po skončení závěrečné konference projektu. Závěrečné konference projektu nazvané Přístup k financím - české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem se účastnilo téměř 200 zástupců firem a partnerů projektu. Součástí konference byla také burza všech zúčastněných organizací, během níž mohli představit a nabídnout své konkrétní a často letos inovované služby účastníkům konference.

 

Seznam partnerů projektu

 

Rozmístění partnerů projektu
 Úspěšné případy sítě EEN

Mapa rozmístění partnerů