Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishKonference Přístup k financím - české i evropské zdroje
a mezinárodní spolupráce firem

v Praze, 4. 11. 2014

Konference proběhla velice úspěšně. Zúčastnilo se téměř 200 zástupců firem
či institucí zaměřených na podnikání.

   
   

Prezentace ke stažení ve formátu .pdf
 Marie Pavlů
 Enterprise Europe Network
   Představení sítě EEN

 Jelena Kriegelsteinová
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
   Co nás čeká v novém programovacím období

 Marian Piecha
 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
   Možnosti financování malých a středních podniků

 Michal Štefl
 Hospodářská komora ČR
   Proexportní aktivity státu a HK ČR

 Michal Mejstřík
 Národní výbor
 Mezinárodní obchodní komory v ČR
   Financování mezinárodního obchodu

 Eva Svobodová
 Asociace malých a středních podniků
 a živnostníků ČR
   Podpora začínajících podnikatelů -
 projekt AMSP ČR Svou cestou - Young Business


 Lubomír Rajdl
 Českomoravská záruční a
 rozvojová banka, a.s.
   Výhled podpor pro MSP v roce 2015
  prostřednictvím  finančních nástrojů


 Petra Pařízková
 Česká spořitelna, a.s.
   Inovace v Erste Corporate Banking

 Pavel Švejda
 Asociace inovačního podnikání ČR
   Systém inovačního podnikání v ČR