2,8 miliardy korun z programu IROP pro muzea

21. 5. 2020

V pondělí jsme oslavili Mezinárodní den muzeí, jehož cílem je upozorňovat širokou veřejnost na roli muzeí v rozvoji celé společnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj si tento význam uvědomuje, proto je podpora českého kulturního dědictví jednou z priorit IROP. Podpořeno bylo 60 muzeí po celé České republice celkem za 2,8 miliardy korun.

Finance muzea využijí na budování nových depozitářů a obnovu stávajících, otevření nových expozic a rekonstrukci současných expozic, restaurování sbírkových předmětů, digitalizaci sbírek, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků a odstraňování přístupových bariér, modernizaci budov muzeí včetně nezbytného sociálního, technického a technologického zázemí. Cílem je, aby naše historické a kulturní dědictví bylo dostupné a atraktivní pro všechny generace.
 
Z podpořených muzeí již bylo jedenáct úspěšně ukončeno. Jedním z ukončených je například projekt Odkaz T. G. Masaryka – 100 let Československa Muzea T. G. M. v Rakovníku. Muzeum díky podpoře ve výši 4 miliony korun vybudovalo novou část expozice v Lánech, které doplňuje a kompletuje celý Masarykův pracovní i soukromý život s využitím moderních a interaktivních technologií.
 
Dalším již ukončeným projektem je Památník zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou, který realizovala Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí. Památník je paměťovou institucí uchovávající poznatky o životě v Krkonoších. Je situován do fary z 19. století, která byla v nevyhovujícím stavu ohrožujícím sbírkové předměty. Díky podpoře z IROP ve výši 9,9 mil. Kč došlo k modernizaci památníku, vytvoření nových expozic, efektivnější ochraně sbírkových předmětů a zachování krkonošského genia loci.
 
Seznam podpořených muzeí naleznete zde.