50. výzva IROP (ITI) podpoří muzea 1 miliardou

6. 12. 2022
Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích

Integrovaný regionální operační program (IROP), který administruje Centrum pro regionální rozvoj, dnes vyhlašuje 50. výzvu IROP – Muzea – SC 4.4 (ITI).

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

Cílem 50. výzvy – IROP – ITI je podpora rozvoje městských, krajských a státních muzeí v území výše uvedených metropolitních oblastí a aglomerací. Výzva je určena na podporu projektů spadajících jak do kategorie méně rozvinutých regionů (MRR), tak do přechodových regionů (PR) – více viz kategorie regionů. Pro žadatele z méně rozvinutého regionu je připraveno 733,4 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a pro žadatele z přechodových regionů je určeno 332,2 mil. Kč z EFRR.

Integrované projekty, které budou předkládány do této výzvy, musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejich cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti / aglomerace.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 6. prosince 2022 do 31. prosince 2027. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2029.

Konzultační servis IROP

Dotazy k výzvám a přípravě projektových žádostí je možné podávat přes Konzultační servis IROP.