Aktualizace 92. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony“

3. 1. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), oznamuje dřívější ukončení příjmu žádostí o podporu ve výzvě Z důvodu přeplnění alokace průběžné výzvy dochází k dřívějšímu ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ ze dne 13. 3. 2020, 14.00 na 31. 1. 2020, 14.00.
Příjem žádostí byl zahájen 20. 12. 2019 a ke dni 1. 1. 2020 je zaregistrováno 103 projektů ve výši necelých 782 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), přičemž alokace výzvy je 265 mil. Kč z EFRR. Registrované projekty tedy skoro trojnásobně převyšují vyhlášenou alokaci.
V průběhu ledna 2020 bude zahájen na Centru pro regionální rozvoj ČR proces hodnocení zaregistrovaných žádostí o podporu a úspěšné projekty v alokaci výzvy budou průběžně schvalovány. Kompletní seznam úspěšných projektů bude zveřejněn po ukončení hodnocení.   
Text výzvy a dokumentaci výzvy nalezete na stránce výzvy:

Výzva č. 92 IROP Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony