Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 1. březnu 2021 - přepracování systému finančních oprav

2. 3. 2021

Řídicí orgán IROP dne 1. března 2021 vydal revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.14.

Hlavní oblasti revize Obecných pravidel jsou uvedeny v následující tabulce, nicméně ŘO doporučuje se důkladně seznámit s kompletním přehledem změn. Zcela zásadní změnou v této revizi je přepracování systému finančních oprav v důsledku změny legislativy.