Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 15. říjnu 2019 - přepracování systému finančních oprav v důsledku změny legislativy

15. 10. 2019

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 15. října 2019 byla vydána revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.13.

Zde jsou uvedeny všechny revize Obecných pravidel.

Doporučuje se důkladně seznámit s kompletním přehledem změn. Zcela zásadní změnou v této revizi je přepracování systému finančních oprav v důsledku změny legislativy.