Aktualizace výzev č. 79 a 80 "Sociální bydlení II. (pro sociálně vyloučené lokality)"

25. 6. 2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dnes došlo k vydání aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a k aktualizaci textu výzvy u obou výzev „Sociální bydlení II. (pro sociálně vyloučené lokality)“.

Důvodem aktualizace je především doplnění přílohy č. 16  „Příjmový dotazník“ u výzvy č. 79 (v případě 80. výzvy se jedná o přílohu č. 14) a doplnění skupin dle definice ETHOS a úpravy parametrů vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitého majetku v kapitole 2.3 „Cílové skupiny“ a dále úpravy parametrů sociálního bydlení v IROP v kapitole 2.5 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce. Revizí výzev č. 79 a 80 dochází ke změnám v kompetencích pro kontrolu výše vyrovnávací platby a dodržení podmínek poskytnutí dotace v době udržitelnosti projektu. Provedené změny jsou popsány v přehledu změn v úvodní části Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a v přehledu změn textu výzvy č. 79 a 80.

Výzva č. 79 Sociální bydlení II.
Výzva č. 80 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.