Aktualizace výzvy č. 102 a navýšení alokace výzvy č. 97 a 98

9. 12. 2021

Řídicí orgán IROP oznamuje aktualizaci textu výzvy č. 102 IROP „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.“ a aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.Hlavním předmětem revize je upřesnění vazby oprávněných žadatelů na seznam vyšetřujících laboratoří zapojených do systému hlášení a splňujících podmínky pro vyšetřování původce covid-19 uveřejněný Státním zdravotním ústavem, kdy je revizí upřesněn okruh oprávněných žadatelů a tento je vázán na platnost dat k 11.11.2021.

Provedené změny jsou popsány v přehledu v úvodní části revidované Výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

Aktualizovaná dokumentace výzvy č. 102 je uvedena na stránce níže.

Výzva č. 102 – Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb II.

Navýšení alokace výzvy č. 97 a 98 IROP z 2. tranše REACT-EU

Řídicí orgán IROP oznamuje revizi textu výzvy č. 97 „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ a č. 98 „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Revize obou výzev spočívají v navýšení alokace výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj. U výzvy č. 97 na 1 082 876 098 Kč a u výzvy č. 98 na na celkovou částku 18 608 864 634 Kč. K navýšení alokace výzev mohlo dojít díky dodatečným prostředkům v rámci 2. tranše REACT-EU. Důvodem je zajištění širšího rozsahu podpory projektů předložených do výzvy č. 97 a o využití dodatečných prostředků ve prospěch zdravotnictví rozhodla vláda ČR a následně došlo ke schválení ze strany Evropské komise. Důvodem je zajištění širšího rozsahu regionální podpory projektů předložených do výzvy č. 98 a tím i zajištění širší podpory zdravotní péče zajišťované v rámci páteřní sítě.

Dokumentaci k oběma výzvám naleznete na níže uvedených odkazech.

Výzva č. 97 – Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů
Výzva č. 98 – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby