Aktualizace výzvy č. 6 IROP - Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS - prodloužení časové způsobilosti výdajů

20. 12. 2021

Řídicí orgán IROP aktualizoval text 6. výzvy IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ a Specifická pravidla pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“.

Důvodem aktualizace výzvy je prodloužení časové způsobilosti výdajů souvisejících s aktivitou Příprava strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027 a navýšení mzdového limitu pro ostatního zaměstnance. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci na níže uvedené stránce výzvy č. 6.

Výzva č. 6 -Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS