Aktualizace výzvy č. 68 IROP "Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

2. 10. 2019

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 2. října 2019 byla vydána revize výzvy pro předkládání integrovaných projektů IROP ve Specifickém cíli 4.1 č. 68 “Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD”.

V textu výzvy dochází k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z důvodu aktualizace finančních plánů integrovaných strategií nositelů IN.

Hlavním předmětem revize 1.3 Specifických pravidel je nová úprava vykazování výdajů při pořízení nemovitosti, ke změnám dochází u některých povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA.  

Relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP. 

Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD