Aktualizace výzvy č. 75 IROP „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“ - navýšení alokace výzvy

30. 9. 2019

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 30. 9. 2019 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a přílohy u výzvy č. 75 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“.

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 30. 9. 2019 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a přílohy u výzvy č. 75 „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“.
Mezi nejvýznamnější změny patří:

  • zařazení nové podporované aktivity „zřizování nových či rekonstrukce stávajících psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic“
  •  navýšení alokace výzvy
  • Posun termínu ukončení příjmu žádostí
  • posun termínu pro ukončení realizace projektů podaných po 30. 9. 2019
  • posun časové způsobilosti výdajů u projektů podaných po 30. 9. 2019

Přehled změn 75. výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je uveden v úvodní části těchto dokumentů.