Aktualizace výzvy č. 94 "Digitalizace stavebního řízení" - prodloužení příjmu žádostí

23. 12. 2020

Prodloužení příjmu žádostí do 94. výzvy IROP „Digitalizace stavebního řízení“ do 26. února 2021.ŘO IROP oznamuje, že dne 21. 12. 2020 byl prodloužen příjem žádostí do 94. výzvy IROP „Digitalizace stavebního řízení“. Ukončení příjmu žádostí o podporu bylo posunuto z 31. 12. 2020 na 26. 2. 2021 do 16:00 z důvodu časově náročné přípravy projektů.

Výzva č. 94 Digitalizace stavebního řízení