Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020 po 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP

21. 11. 2019

Řídicí orgán IROP zveřejňuje aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020, které byly projednány dne 20. listopadu 2019 na 12. zasedání Monitorovacího výboru IROP.

Harmonogram výzev 2019 k 20. 11. 2019 ke stažení zde.

Harmonogram výzev 2020 k 20. 11. 2019 ke stažení zde.