Bavorsko-české pohraničí získá na svůj rozvoj téměř 100 milionů eur

27. 9. 2022
Centrum na zahajeni bavorskeho programu
Foto: Generální ředitel Zdeněk Vašák (třetí zleva) a ředitel odboru EÚS Jiří Jansa (druhý zprava) s českými zástupci přeshraničních programů.

Interreg Bavorsko – Česko oficiálně zahájil svou činnost v novém programovém období 2021–2027. Program poskytne téměř 100 milionů eur na rozvoj příhraničních regionů. Již nyní můžete podávat své projektové žádosti.

K slavnostnímu zahájení přeshraničního programu došlo 22. září na konferenci v bavorském městečku Furth im Wald i za účasti generálního ředitele Centra pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) Zdeňka Vašáka. Významné události se dále zúčastnil náměstek člena vlády z Ministerstva pro místní rozvoj ČR Jan Fluxa, státní tajemník na Bavorském státním ministerstvu hospodářství Roland Weigert, přičemž konferenci vedl Matthias Herderich, vedoucí řídícího orgánu programu.

Navazující program Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 obdržel z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) finanční alokací ve výši 99,1 milionů eur. Ta se rozdělí do následujících priorit, které byly stanoveny s ohledem na aktuální potřeby v příhraničních regionech:

  • výzkum a přenos znalostí
  • přizpůsobení se změně klimatu a ochrana životního prostředí
  • vzdělávání
  • kultura a udržitelný cestovní ruch
  • lepší správa spolupráce

Největší část financí (32,3 mil. eur) zamíří do oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu. Jedná se o klíčový sektor v bavorsko-českém pohraničí a po koronavirové pandemii je potřeba mu poskytnout odpovídající podporu. Vice peněz oproti minulému období obdrží také oblast životního prostředí a vzdělávání. Příspěvek z EFRR může nově činit až 80 % celkové ceny projektu.

Stanovené priority programu zajistí komplexní rozkvět příhraničních regionů prostřednictvím atraktivních projektů, díky nimž se zkvalitní zdejší životní podmínky. Jsme proto velmi rádi, že se na tomto rozvoji budeme v Centru nadále v rámci bavorsko-české spolupráce podílet,řekl Zdeněk Vašák, generální ředitel Centra, které v programu zastává roli tzv. kontrolora prvního stupně. 

Podejte svou žádost již nyní

Stejně jako v rakousko-českém Interregu je i zde možnost podávání projektových žádostí prostřednictvím elektronické platformy Jems (Joint electronic monitoring system). Žadatelům se tak znatelně zjednoduší celý proces zpracování žádosti i vykazování výdajů. Své žádosti o podporu můžete v 1. kole podávat do 14. prosince 2022. Více informací o podmínkách podpory či úspěšných projektech z minulého období získáte na stránkách programu.