Centrum navazuje na úspěšnou sérii seminářů k problematice veřejných zakázek v IROP

1. 2. 2022

Během podzimních měsíců roku 2021 realizovalo Centrum pro regionální rozvoj České republiky velmi úspěšnou sérii seminářů k nejčastějším pochybením při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Semináře proběhly prezenční i on-line formou, ve všech krajských městech České republiky včetně Prahy, a zájemci si tak mohli vybrat preferovanou variantu školení.

Zájem o účast na seminářích byl opravdu velký – od začátku září do konce listopadu 2021 uspořádalo Centrum 13 seminářů, kterých se zúčastnilo 495 posluchačů.

S potěšením můžeme sdělit, že všichni účastníci hodnotili proběhlé semináře průměrnou známkou 1,2 (hodnocení zahrnuje obsahovou náplň semináře, kvalitu přednášejících, očekávaný přínos akce a další parametry), což svědčí o vysoké úrovni předávaných informací a nesporné odborné kvalitě specialistů Centra pro regionální rozvoj.

Díky velmi pozitivnímu ohlasu a velkému zájmu účastníků Centrum opětovně zahajuje pro všechny žadatele a příjemce IROP semináře k exponované problematice veřejných zakázek. První seminář roku 2022 se pod záštitou brněnského pracoviště IROP uskuteční dne 28. 2. 2022, a to v on-line formě. Všichni, kteří nestihli nebo neměli možnost se na předešlé semináře přihlásit, mohou nyní využít této možnosti a registrovat se na následujícím odkazu: https://bit.ly/3IXWrUZ . Obsahově bude plánovaný seminář shodný s předcházejícími semináři, a naváže tak na úspěšnou podzimní sérii. Centrum pro regionální rozvoj počítá s tím, že semináře, kulaté stoly či workshopy k oblasti zadávání veřejných zakázek bude v co nejširším tematickém okruhu realizovat během celého roku 2022 i v letech následujících, s cílem maximálně podpořit žadatele a příjemce při přípravě a realizaci projektů v IROP 2021+.