Centrum podepsalo memorandum o dlouhodobé spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity

10. 11. 2021

Dnes bylo děkanem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity Jiřím Špalkem a generálním ředitelem Centra pro regionální rozvoj České republiky Zdeňkem Vašákem podepsáno memorandum o dlouhodobé spolupráci těchto institucí. Jedná se tak o další krok k větší otevřenosti Centra a o prohloubení spolupráce mezi veřejnou a univerzitní sférou.

V rámci této spolupráce Centrum pro regionální rozvoj jako jeden z nejvýznamnějších garantů distribuce evropských fondů, umožní studentům odborné stáže na všech svých regionálních pobočkách. Studenti Masarykovy univerzity díky tomu získají unikátní vhled do reálného fungování evropských fondů a budou moci v přímém kontaktu sledovat, jak administrace dotací ve státní správě probíhá.

Zároveň jsou plánovány odborné přednášky zástupců Centra pro regionální rozvoj přímo na půdě Ekonomicko-správní fakulty. Přednášet by zde měli špičkoví odborníci v oblasti veřejných zakázek, hodnocení projektů či kontroly.

Důležitým prvkem spolupráce bude také prezentace Centra jako potenciálního zaměstnavatele pro absolventy Ekonomicko-správní fakulty.

Memorandum tak otevírá široké možnosti spolupráce oběma institucím. Studentům univerzity umožní rozšířit si obzory v oblasti dotačního managementu a případně získat více informací o perspektivním zaměstnavateli. Centrum naopak získá možnost inspirace novými a originálními podněty studentů a příležitost k bližšímu poznání potenciálních nových členů svého týmu.

Podpis memoranda o dlouhodobé spolupráci mezi Centrem a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity