Centrum pro regionální rozvoj ČR hospodaří bezvadně, potvrdil NKÚ

15. 8. 2022

Obecně platí, že zjištění z kontrolních akcí Nejvyššího kontrolního úřadu většinou obsahují řadu výtek, dokladovaných pochybení a výzev k nápravě. O hospodaření Centra však ve své právě vydané kontrolní zprávě píše: „V hospodaření Centra pro regionální rozvoj České republiky nebyly zjištěny nedostatky.“

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na hospodaření vybraných organizací v letech 2015 až 2020. „Kontrolní akcí bylo prověřeno, zda vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy,“ píše ve zprávě NKÚ. 

V případě Centra prověřil NKÚ hospodaření s majetkem a peněžními prostředky ve výši 465,9 mil. Kč a nenašel vůbec žádné nedostatky.

„Jinými slovy lze říct, že každá koruna, kterou dostáváme ze státního rozpočtu a rozpočtu EU na naši činnost, byla a je vynaložena hospodárně a v souladu s cílem, kterého má být její pomocí dosaženo. Centrum je přitom velká profesionální organizace s pobočkami ve všech českých a moravských regionech,“ upozorňuje Zdeněk Vašák, generální ředitel Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Jak uvádí NKÚ ve zprávě, Centrum hospodařilo v letech 2015 – 2020 s celkovými 2,652 miliardami korun příspěvků z Ministerstva pro místní rozvoj (přesněji jde o peníze z rozpočtu EU a státního rozpočtu). „Centrum má sídlo v Praze a pobočky v každém krajském městě pro Integrovaný regionální operační program (IROP) a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce… Centrum je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network,“ vypočítává NKÚ.

Slušelo by se ještě dodat, že odborníkům Centra projde rukama nejvíce veřejných zakázek, které jsou v daném roce soutěženy. Pokud je někdo opravdu arbitrem jejich kvality, pak je to právě Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

„Tvrdíme, že jsme předními experty nejen na efektivní rozdělování dotací pro české regiony, ale i na veřejné zakázky. Je pro nás velmi důležité, že nám pečlivá kontrola NKÚ nevytknula ani jedinou věc, ani jediné pochybení, a potvrdila tím naši spolehlivost. Chováme se ke svěřeným penězům zodpovědně, tedy přesně tak, jak to vyžadujeme od příjemců EU dotací,“ dodává Helena Miškovičová, která v Centru řídí sekci IROP.