Centrum uspořádalo kulatý stůl na téma veřejné zakázky

29. 9. 2021

Dne 21. 9. 2021 proběhla v plzeňském hotelu Central pilotní akce formátu „kulatý stůl“, na které se setkali představitelé Centra pro regionální rozvoj České republiky (dále jen „Centrum“) a Centrálního nákupu Plzeňského kraje, příspěvkové organizace (dále jen „CNPK“), kteří diskutovali problematiku veřejných zakázek. Obsahem setkání bylo zejména sdílení dobré praxe, výměna zkušeností a bližší představení přístupu Centra ke kontrole veřejných zakázek. Diskutovány byly tematické okruhy, které si předem definoval sám zadavatel. Oproti klasickému semináři (typu „Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP“) je tento typ akce připravován na míru zadavateli, což přináší vyšší přidanou hodnotu. Cílem tohoto formátu sdílení zkušeností je nejenom výměna odborných poznatků, ale i prohlubování partnerství mezi účastníky, přičemž CNPK je jedním z nejdůležitějších partnerů Centra v oblasti veřejných zakázek v Plzeňském kraji.

Kulatý stůl byl veden v přátelském duchu, věcně a konstruktivně, s přínosem pro obě zúčastněné strany, což dokládají i slova zástupkyně ředitelky CNPK Silvie Hodanové:

Setkání, které proběhlo, bylo pro zúčastněné zaměstnance CNPK velkým přínosem, řešená problematika vycházela z praxe, kdy jsme probrali různé úhly pohledu na konkrétních příkladech. Velmi rádi se budeme těchto akcí účastnit i v budoucnu.

Centrum tak potvrzuje snahu o větší otevřenost, předvídatelnost a čitelnost v oblasti veřejných zakázek a její kontroly. Centrum plánuje tento formát nabídnout i dalším partnerům v jednotlivých krajích. Doporučujeme proto všem zájemcům sledovat webové stránky Centra (kalendář akcí), kde budou informace o akcích zveřejněny. Věříme, že i další setkání tohoto typu budou tak povedené jako bylo to v Plzeňském kraji.