První výzvy jsou tady, nový Interreg Česko – Polsko právě startuje

19. 12. 2022

Program přeshraniční spolupráce Interreg Česko–Polsko vyhlašuje první výzvy v novém období. Žádosti o podporu svých projektů můžete podávat už nyní.

Česko-polská spolupráce v novém období podpoří pohraniční regiony částkou ve výši 178 milionů eur, která zajistí jejich všestranný rozvoj. Právě vyhlášené výzvy se zaměří na 4 prioritní oblasti.

  • 1.2 integrovaný záchranný systém
  • 2.1 cestovní ruch
  • 3.1 přeshraniční mosty
  • 4.2 projekty spolupráce „people to people“

Konkrétní podporované typy aktivit v jednotlivých naleznete zde. Výzva 1.2 a 3.1 je kolová (jeden termín předkládání záměrů a projektových žádosti), výzva 2.1 a 4.2 je průběžná a má 3 termíny předkládání žádostí. Podrobnější informace najdete v dokumentu Výzva. Upozorňujeme, že v případě kolové výzvy musíte projektový záměr podat nejpozději 6 týdnů před ukončením příjmu plných žádostí.

Co musí projekty v Interreg splňovat?

Žadatelé mohou předkládat pouze partnerské projekty se zapojením alespoň jednoho českého a jednoho polského partnera. Maximální počet projektových partnerů není omezen. Výjimkou jsou Evropská seskupení pro územní spolupráci, která mohou žádat samostatně. 

Podrobné informace o způsobilosti subjektů na české a polské straně naleznete v Příručce pro žadatele, konkrétně v přílohách č. 2 a 3.

Všechny projekty by měly být realizované v programovém území, tedy v regionech NUTS 3. Tam patří 5 českých krajů: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský; a 6 polských podregionů: Bielski a Rybnicki (Slezské vojvodství), Jeleniogórski a Wałbrzyski (Dolnoslezské vojvodství), Nyski a Opolski (Opolské vojvodství).

Sídlo projektového partnera může být mimo toto území. Je však nezbytné, aby dopad aktivit vždy směřoval do podporovaného území programu Interreg.

Obraťte se na nás

Všem zájemcům o podporu doporučujeme se nejprve důkladně seznámit s Příručkou pro žadateleMetodikou pro hodnocení a kontrolu. Pokud si ani tak nebudete vědět rady, konzultujte vhodnost záměru se svým regionálním kontaktním místem či Společným sekretariátem programu v Olomouci. Odborníci z Centra, které má programy Interreg na starosti již od roku 2004, vám rádi poradí na konzultacích. Ty se pořádají v prezenční i online formě. Těšíme se na vás!

Inspirujte se úspěšnými počiny z minulého období s mapou povedených projektů a sledujte náš web či stránky programu, ať vám neunikne nic důležitého.