Bezpečná digitalizace ve firmách v pojetí NAPA

20. 1. 2022

Největší mezinárodní síť pro podporu podnikání známá jako EEN (Enterprise Europe Network) bude fungovat v Česku i v dalším období, do poloviny roku 2025.

V souladu se současnou strategickou orientací Evropské unie se síť EEN v dalším období ještě více než dosud zaměří také na podporu malých a středních podniků při přechodu na zelenou transformaci, udržitelné obchodní modely a při zavádění digitálních řešení ve firmách.

Právě digitalizace a robotizace bude vyžadovat i nové úpravy v pojetí bezpečnosti práce ve firmách. Proto se tomuto tématu věnuje i OSHA – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, s níž EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky úzce spolupracuje – je Ambasadorem této agentury v rámci fungování EEN v ČR.

Na tomto odkazu se aktuálně potkáte s již starým známým – postavou NAPO, který se také snaží sžít a bezpečně pracovat s roboty a digitalizovanými pomůckami při práci. Humorně pojaté příběhy upozorní na situace, které mohou nastat při práci ve firmách. Ostatně, OSHA chystá i řadu publikací, které budou poskytovat návody a inspiraci k tomuto tématu.

Síť Enterprise Europe Network je jedním z důležitých nástrojů faktické realizace strategie EU na podporu růstu a zaměstnanosti. Hlavním cílem sítě je zvyšovat konkurenceschopnost malých a středních podniků a podporovat rozvoj podnikání např. tím, že jim pomáhá nacházet investory či partnery pro obchodní, technologickou i vědecko-výzkumnou spolupráci, zprostředkovává účast v evropských projektech a usnadňuje jim vstup na mezinárodní trhy odborným poradenstvím. Síť EEN rovněž poskytuje poradenství o jednotném vnitřním trhu EU (včetně bezpečnosti práce) či vhodné strategii a možnostech ochrany duševního vlastnictví i jeho komerčního využití.
Síť sdružuje přibližně 600 odborných organizací v oblasti podpory inovací a rozvoje podnikání z více než
60 zemí světa. Podporuje jak zavedené, tak i mladé rostoucí inovativní firmy s mezinárodními ambicemi
.

Více informací podá PhDr. Marie Pavlů, CSc., tel.: 225 855 316, e-mail: marie.pavlu@crr.cz .