Do nového roku s novým logem

11. 1. 2021

Od prvního ledna letošního roku změnilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky nejen svoje logo, ale zmodernizovalo celý svůj vizuální styl, lépe odpovídající začínající třetí dekádě 21. století.

Nové logo vychází z barevného konceptu a logiky loga původního (barvy červená, modrá a bílá)
a vyjadřuje otevřenost Centra k pokroku, rozvoji, komunikaci a partnerskému přístupu. Použitý symbol vychází z proporcí tzv. zlatého řezu a graficky je velmi silný. Jeho dobrá rozpoznatelnost
a konkurenceschopnost je velkým posunem v prezentaci a komunikaci dopředu.

Logo používané do roku 2020:

Nové logo platné od ledna 2021 v třířádkové variantě:

Pro letošní rok, v období 25. výročí založení organizace, je navržena varianta loga . která odkazuje na jubilejní rok naší činnost:

O novém logu a novém vizuálním stylu byla vydána Tisková zpráva, kterou naleznete zde.