12. Výhrada dle § 105 odst. 2 ZZVZ vs. nastavení a posouzení kvalifikace prokazované jinou osobou

Platnost: od 5. 11. 2021
Zařazení: periodická tiskovina Veřejné zakázky

Stáhnout dokument