SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

Zveřejněno: od 29. 4. 2021
Zařazení: Seznamy povinných příloh zpráv o udržitelnosti

Stáhnout dokument