SC 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Zveřejněno: od 29. 4. 2021
Zařazení: Seznamy povinných příloh zpráv o udržitelnosti

Stáhnout dokument