Dotazníkové šetření - E-translation

10. 12. 2019

Pomohl by vašemu podniku bezplatný přístup k zabezpečenému evropskému nástroji pro strojový překlad?

Strojový překlad vám umožní rychle a snadno pochopit dotazy, korespondenci a jiné informace v cizím jazyce, a to způsobem, který byl dříve nepředstavitelný. Musíte však mít na paměti, že kvalitou neodpovídá profesionálnímu lidskému překladu.

Evropská komise má v úmyslu poskytnout všem malým a středním podnikům EU bezplatný přístup k nástroji, který v současné době využívají evropské orgány a orgány veřejné správy v celé EU. Než tak učiníme, rádi bychom lépe pochopili potřeby malých a středních podniků a konkrétní případy použití tohoto nástroje a dalších jazykových nástrojů, které v současnosti vyvíjíme. Vaše odpovědi na tento průzkum budou pro nás velmi cenné.

Dotazník

Více informací podá Mgr. Anna Měrková, tel.: 225 855 314, e-mail: anna.merkova@crr.cz .