Veřejné zakázky z pera našich odborníků

27. 6. 2022

Ve druhém čísle ročníku 2022 odborného časopisu Veřejné zakázky si můžete přečíst článek specialistů Centra na téma problematika vendor lock-inu podle praktických zkušeností kontroly veřejných zakázek v ICT a eGovernmentu.

O časopisu Veřejné zakázky

Časopis Veřejné zakázky je od roku 2003 tradiční odborné periodikum vycházející 6x ročně, které poskytuje důležité informace, novinky, rozhovory, fóra názorů a odborné texty v celé šíři problematiky veřejného zadávání. Rubriky časopisu se převážně věnují legislativě a aplikační praxi jak z pohledu uchazečů, tak z pohledu zadavatelů, a dále sdílením dobré i špatné praxe v podobě případových studií. Cílem časopisu Veřejné zakázky je být pomocníkem všem zainteresovaným subjektům vedoucí ke zkvalitnění, zkulturnění a profesionalizaci veřejných zakázek v České republice.

Další podrobnosti o veřejných zakázkách v projektech IROP pohledem Centra si můžete najít na naší speciální stránce k VZ. 

Všechny odborné články našich specialistů na veřejné zakázky jsou zveřejněné níže. Články jsou řazeny chronologicky, tzn. nejnovější článek je na konci seznamu.